Bekleme Ekranından Çık

Vizyonumuz

Ülkemizdeki uluslararası nitelikteki genç uçak teknisyenlerini ve havacılık öğrencilerini bir çatı altında buluşturmak ve sosyal dayanışma içerisinde güçlü bir hareket oluşturmak.1

Ulusal sivil havacılık bakım sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının temin edilmesine öncülük eden ve destek veren bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Ülkemizdeki uçak bakım faaliyetlerinin, yetkili otoritelerin yönetmeliklerine uygun yapılmasına katkı sağlamak,

Havacılık sektöründeki güncel gelişmeleri takip ederek, ileri teknolojik yeniliklerin üyelerimize aktarılmasını sağlamak,

Uçuş emniyeti açısından minimum risk seviyesinde geliştirilmesinde ve tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların ilgili kuruluşlarla koordine ederek sorunların çözümlenmesinde aktif rol almak,

Mesleki gelişim konusunda organizasyonlar yaparak, üyelerin mesleki gelişimine destek vermek ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,

Üyeler arasında sosyal ve mesleki dayanışma ortamı sağlamak,

Uçak teknisyenliği mesleğinin her platformda temsil edilmesini, gerektiğinde sektöre ilişkin en doğru, tarafsız ve bilimsel görüşleri kamuoyu ile paylaşarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu yolla üyelerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak,

Havacılık faaliyetlerini tanıtmak, sevdirmek ve yetişmekte olan genç teknisyenlerin gelişen havacılık sektöründe temel eğitimlerini almalarında yardımcı olmak ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak,

Uçak bakım sektöründe dünyada tanınan ve örnek alınan, otoritelerce tanınmış bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak,

Sektörde çalışan teknisyen, akademisyen, öğrenci, kurum ve ilgililerini bir araya getirerek; dayanışma içinde, aynı hedef için çalışmaya elverişli ortam ve koşulların oluşturulmasına katkı sağlamak,

Ve bu misyonumuza bağlı kalarak, Devletin bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin ortak menfaatlerinin korunmasını, temel insan haklarını, Atatürk ilke ve inkılaplarının  yaşatılmasını esas almaktadır.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği